Adw. Lena Dąbrowska

Kancelaria Adwokacka adwokat Leny Dąbrowskiej udziela porad prawnych oraz świadczy usługi na rzecz Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Specjalizacją Kancelarii jest reprezentowanie jej Klientów w sprawach karnych, sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego, prawa wykroczeń, na każdym etapie postępowania przed organami ścigania oraz przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. Praktyka Kancelarii obejmuje ponadto prawo procesowe w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa rodzinnego.

Głównym celem Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie, zgodnie ze standardami etycznymi Zbioru Zasad Etyki i Godności Zawodu Adwokata. Priorytetem Kancelarii jest ochrona danych Klienta oraz zapewnienie indywidualnego i dostosowanego do potrzeb Klienta podejścia do każdej sprawy.

Adwokat Lena Dąbrowska - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Wykonywała obowiązki zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, obecnie pełni funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym gospodarczym oraz w zakresie prawnokarnych aspektów prawa autorskiego i praw własności przemysłowej. Autorka publikacji z zakresu procedury cywilnej oraz postępowania karnego.